De Delphimethode


Welkom op de website van de Delphimethode

 

Uitvoering van onderzoek kan gepaard gaan met praktische problemen. Naast zaken van inhoudelijke aard, zijn voorbereiding en planning elementen die goed geregeld moeten zijn als het gaat om het bereiken van consensus. Het valt echter veelal niet mee om de betrokken deskundigen bij elkaar te krijgen. 

 

De Delphimethode, de elektronische enquête van IVZ, biedt hier uitkomst. Met de Delphimethode wordt op basis van stellingen, in verschillende rondes, gepoogd consensus over bepaalde vraagstukken te bereiken. De methode kent veel toepassingsmogelijkheden, is niet gebonden aan aantal deelnemers, aantal stellingen, doelgroep of wat voor onderwerp dan ook. 

 

Voor een overzicht van de verschillende opdrachtgevers voor wie wij de afgelopen jaren één of meerdere enquêterondes hebben verzorgd, klikt u hier

 

Deze website geeft u via de diverse menu's nadere informatie over de Delphimethode.