De Delphimethode: hoe werkt het?


Met de Delphimethode kan op basis van het oordeel van deskundigen consensus bereikt worden over bepaalde vraagstukken. Dit gebeurt systematisch, in verschillende rondes en werkt als volgt.

Deze elektronische methode is toepasbaar voor allerlei onderwerpen. Het gebruik ervan is niet gebonden aan locatie, taal, maximum aantal deelnemers of maximum aantal stellingen. 

                    Echter: hoe hoger de respons c.q. het commitment van de deelnemers, hoe beter de consensus! 

 

 

 

 

Wat zijn, samengevat de voordelen van de Delphimethode?

Tijdwinst

Het rondsturen van informatie gaat snel. Het verzamelen van de informatie kan daardoor in een korter tijdsbestek. Hierdoor kunnen meer deskundigen aan de Delphirondes deelnemen; dit heeft een gunstig effect op de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van de resultaten.

Bereik

Alle deelnemers zijn via internet overal te bereiken; geografische aspecten als mogelijke belemmerende factor bij het uitwisselen van informatie worden op die manier uitgeschakeld.De enquête kan altijd worden onderbroken en op een later tijdstip weer verder worden ingevuld. 

Anonimiteit

Onderzoekers en de deskundigen kunnen informatie, reacties en resultaten anoniem over en weer versturen waardoor beïnvloeding van elkaar zo veel mogelijk werd uitgesloten.

Interactie

De deelnemers kunnen al tijdens het verzamelen van de gegevens (anoniem) op elkaar reageren en discussiëren. Deze uitwisseling kan meer en waardevollere informatie opleveren.